Kurs fotografii studyjnej


Dowiedz się więcej o kursie

Zapraszamy Was na kursy fotograficzne. Chcemy przekazać Wam wiedzę w przystępny i praktyczny sposób, bez opowiadania o zawiłościach technicznych sprzętu fotograficznego. Chcielibyśmy abyście po ukończeniu warsztatów nie czuli ograniczeń - nie wiedząc jak użyć aparatu, niech ogranicza Was jedynie wyobraźnia! Przy okazji mamy nadzieję zaszczepić w Was prawdziwą fotograficzną pasję. Wśród naszych kursantów są osoby, które dopiero kupiły aparat jak i bardziej zaawansowani, szukający fachowej wiedzy - grupy tworzymy według stopnia zaawansowania. Warsztaty organizujemy cyklicznie, ale możemy również zorganizować kurs specjalnie dla Was (w grupie zamkniętej lub indywidualnie), program zawsze dostosowujemy do Waszych potrzeb i zainteresowań!
Jeżeli w Twojej przygodzie z fotografią chcesz zrobić kolejny krok poznać tajniki oświetlenia studyjnego i pracy w studio fotograficznym, to jest to kurs dla Ciebie!
Przed kursem warto przyswoić następujące zagadnienia:
– tryb manualny aparatu fotograficznego
– pojęcia: przysłona, migawka, czas synchronizacji
– balans bieli: ustawienia automatyczne i manualne (pomiar według wzorca bieli)
Stawiamy na małe grupy, tak aby każdy uczestnik mógł liczyć na indywidualny kontakt z trenerem. Grupy liczą maksymalnie 8 osób. Zajęcia prowadzone są z użyciem profesjonalnego sprzętu studyjnego. Pierwsza część kursu to omówienie wyposażenia studia i wyjaśnienie specyfiki działania, później przechodzimy już do praktyki! Zajęcia zaplanowaliśmy na cały dzień, z przerwą obiadową podczas której będziecie mogli "przegadać" z trenerem wszystkie dręczące Was kwestie ;)
1. Podstawowe źródła światła w studio (oświetlenie ciągłe i lampy światła błyskowego): zasada działania, właściwości i parametry, wyposażenie dodatkowe studia.
2. Światłomierz ręczny: zasada działania, metody pomiaru światła.
3. Aparat fotograficzny i studyjna lampa błyskowa: sposoby wyzwolenia lamp błyskowych, wyzwalanie wielu źródeł światła, synchronizacja z migawką aparatu.
4. Zastosowanie światła modelującego w oświetleniu sceny (sposoby modelowania światła): klosz, parasolka, softboks, strumienica, plaster miodu.
6. Pojedyncze żródło światła: światło zmiękczone, światło kontrastowe, kontra, strumień, oświetlenie efektowe.
5. Podstawowe metody oświetleniowe: middle-key – średni klucz, high-key – wysoki klucz, low-key – niski klucz.
7. Dwa i więcej źródeł światła: równoważenie proporcji błysku, światło zasadnicze i dodatkowe, różnice w zastosowaniu nakładek po dwóch stronach planu.
8. Oświetlenie obiektów i modeli: wpływ ogniskowej obiektywu i odległości od modela lub przedmiotu na charakter zdjęcia, głębia ostrości przy zastosowaniu lamp błyskowych, rola scenografii w portrecie i martwej naturze, podstawy pracy z modelem.
9. Zajęcia praktyczne (samodzielna praca w studio).
KIEDY: Sobota 24 czerwca 2017, w godzinach 9:00-18:00 (podczas zajęć przerwa obiadowa)
GDZIE: Przestrzeń studyjna w ścisłym centrum Katowic
ILE TO KOSZTUJE: 480 zł
Cena zawiera poczęstunek: napoje i obiad (pizza lub inne danie obiadowe z karty)
REGULAMIN „Kursu fotografii Studyjnej”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. „Kurs Fotografii Studyjnej” zwany dalej Kursem organizowany jest przez JerBa z siedzibą przy ul. Kilińskiego 26/9 w Katowicach zwanym dalej Organizatorem.
1.2. Kurs składa się z jednego spotkania odbywających się 24 czerwca 2017 roku, w godzinach 9:00-18:00 w przestrzeni studyjnej w centrum Katowic. Zrealizowany zostanie na nim program opublikowany na stronie organizatora: www.jerbastudio.pl
1.3. Kurs prowadzony jest przez zawodowego fotografa, który podczas zajęć pozostaje do dyspozycji uczestników, służy pomocą i radą, jednak każdy uczestnik sam odpowiada za siebie i zachowanie zasad bezpieczeństwa. Organizator warsztatów fotograficznych nie odpowiada za rzeczy, zdrowie i czyny uczestników spotkań.
1.4. Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do niezbędnego sprzętu studyjnego, zapewniającego rzetelne przeprowadzenie warsztatów.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
2.1. Uczestnikiem warsztatów może być osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia Organizatorowi pisemnej zgody na uczestnictwo w Kursie wyrażonej przez rodziców lub opiekunów prawnych.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu/warsztatach jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Kursu oraz wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony www.jerbastudio.pl lub na maila: studio@jerbastudio.pl. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
2.3. W kursie może wziąć udział maksymalnie grupa ośmioosobowa, o zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
2.4. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i numer konta Organizatora, na które należy wpłacić opłatę za udział w kursie w wysokości 480 zł. Dopiero potwierdzenie wpływu opłaty na konto Organizatora jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.

3. WARUNKI FINANSOWE:
3.1. Organizator nie zwraca pieniędzy w przypadku choroby lub nadzwyczajnych zdarzeń losowych uczestnika warsztatów, które uniemożliwiają mu uczestniczenie w wybranym spotkaniu. Istnieje możliwość wskazania innej osoby w zamian za uczestnika rezygnującego z warsztatów, po zaakceptowaniu przez nią Regulaminu.
3.2. W przypadku nie zrealizowania spotkania z powodów leżących po stronie Organizatora (choroba prowadzącego, zbyt mała liczba chętnych) opłata zostaje zwrócona w terminie do 24 godzin od podjęcia przez Organizatora decyzji o odwołaniu warsztatów.
3.3. Nieuczestniczenie w części warsztatów, które są częścią kursu, niezależnie od jego przyczyn, nie stanowi podstawy do obniżenia ceny.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia w czasie warsztatów w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających prowadzącemu przeprowadzenie zajęć w ustalonym wcześniej terminie. W przypadku wyznaczenia nowego terminu Uczestnikom przysługuje prawo rezygnacji z Kursu i zwrot wpłaconej opłaty.
Jeśli chcesz zgłosić się na kurs, wyślij do nas wiadomość na adres: studio@jerbastudio.pl ,
w tytule wpisując: Zgłoszenie na kurs fotografii studyjnej.

Jeśli masz dodatkowe pytania, zadzwoń: 533 90 90 09

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Kurs prowadzi: Jarek Lasota

Niezrównany w pracy w studio fotograficznym. Po kilku minutach obcowania z Jarkiem można się przekonać, że praca z nim to nie tylko profesjonalizm, ale też świetna zabawa. Posiada niezwykłą umiejętność przekazywania skomplikowanych zagadnień technicznych w sposób przyswajalny dla zwykłego śmiertelnika. Dzięki niemu poznacie najgłębsze tajniki sprzętu studyjnego i pracy z modelem. Z fotografią związany od lat 90. Od dziesięciu lat prowadzi kursy fotograficzne i jest nauczycielem w szkołach o profilu fotograficznym, przeszkolił kilkaset osób, godzin które spędził w studio i z kursantami nie jesteśmy w stanie policzyć… Specjalizuje się w zdjęciach portretowych i fotografii reklamowej: fotografia produktowa, packshot.